Noget af det vigtigste ved salg er at give tilbud og følge op!

Hubhus hjælper din virksomhed med at levere tilbud til jeres kunder, og ud fra hvornår tilbuddet åbnes lægges der en plan for den helt perfekte opfølgning.
Systemet giver kunden mulighed for at acceptere tilbud digitalt, så du sikrer det bedste mulige salg.

Sæt salget på autopilot

Lav en plan for hvordan der skal følges op på tilbud, og Hubhus vil sikre at den altid følges, så salget optimeres.

Intelligent opfølgning

Hubhus kan se hvordan kunderne åbner tilbud, og hvad de reagerer på. Ud fra disse inputs lægges en opfølgningsplan.

Statistik

Systemet indsamler alt statistik, så du kan se hvor mange tilbud der accepteres, hvem sælger mest og meget mere.